Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การป้องกันและกำจัดแมลงวัน
  "การป้องกัน"  
   
    ควรรักษาบริเวณรอบๆ ร้านค้า บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่มีสิ่งเน่าเหม็น หรือซากสัตว์ให้แมลงวันสามารถแพร่พันธ์ได้
 
วิธีการกำจัดแมลงวัน จำนวนแมลง/ครั้ง ค่าใช้จ่าย/บาท ความรวดเร็ว ความปลอดภัย อายุการใช้งาน
(ทุกวัน)
สถานที่ที่เหมาะสม
1.  ฉีดสเปรย์ 1-30 45 -55 เร็ว มีสารตกค้าง 1-2 อาทิตย์ ห้องทั่วไป / กองขยะ
2.  ไม้พันกาวดัก 1-30 10 - 20 ปานกลาง มีสารตกค้าง 10 วัน ตามร้านอาหาร / ทั่วไป
3.  เครื่องดักแมลงบิน + แผ่นกาว 1-300 7,000 – 15,000 แผ่นกาว 80 - 120 ปานกลาง(จะได้แมลงชนิดอื่น) ปลอดภัย เครื่อง 1 – 5 ปี แผ่นกาว  1- 2 อาทิตย์ โรงงานประเภทอาหาร    เครื่องดื่ม และยา
4.  โรยยา 1-500 200 -300 เร็ว มีสารตกค้าง 2 อาทิตย์ ฟาร์ม  / สวน
5.  ไม้ตีแมลงวัน 1 5 - 25 ช้า ปลอดภัย 1 – 6 เดือน บ้านเรือน / โต๊ะอาหาร
6.  ใช้รังสีทำแมลงวันให้เป็นหมัน 1-150,000 - ปานกลาง-เร็ว ปลอดภัย - สวน / ฟาร์ม
7. ผลิตภัณฑ์ดักแมลงวันทั่วไป 1 -500 100 – 1,500 ช้า-ปานกลาง ปลอดภัย 1- 5 ปี ฟาร์ม / สวน / บริเวณบ้าน
8. แก้วดักจับแมลงวัน PUB PUB 1 - 300 99 ปานกลาง ปลอดภัย 1-10 ปี ฟาร์ม/สวน/ห้อง/บ้าน ร้านอาหาร/ โต๊ะ /อื่นๆ
 
  แก้วดับจับแมลงวัน PUB PUB เป็นส่วนผสมระหว่าง เครื่องดักแมลงบิน + ไม้ตีแมลงวัน + ผลิตภัณฑ์ดักแมลงวันทั่วไป โดยเอาข้อดีของทั้งสามมาผสมรวมกัน  
     
 
 • ข้อดี
 •  
     
  - เครื่องดักแลงบิน  คือ  สามารถกักบริเวณแมลงที่ติดแผ่นกาว จึงทำให้ไม่เป็นที่รบกวนแก่ผู้พบเห็น
   
  - ไม้ตีแมลงวัน   คือ ราคาถูก สามารถตบตีได้ทันที ไม่ต้องรอ
   
  - ผลิตภัณฑ์ดักแมลงวันทั่วไป  คือ  การใช้เหยื่อ หรือ ฮอร์โมนล่อแมลงวันให้มาติดกับดักที่ได้จัดทำเอาไว้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการไปไล่จับ ได้ปริมาณแมลงวันที่มากพอสมควร และราคาถูก
   
 • ข้อจำกัด และ ข้อเสีย
 • - เครื่องดักแมลงบิน  จะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ยา โรงแรม และศูนย์การค้าชั้นนำ ซึ่งราคาเครื่องมีราคาที่สูง และยังต้องซื้อแผ่นกาวเปลี่ยนทุก 1- 2 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความเหนียว และ ปริมาณของแมลงที่มาติด   ซึ่งจะได้แมลงชนิดอื่นมากกว่าแมลงวัน
   
  - ไม้ตีแมลงวัน จะอยู่ในภาคครัวเรือน เวลาตีแมลงวันแล้วเชื้อโรคจะฝังอยู่ในบริเวณนั้น จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดอีกที
   
  - ผลิตภัณฑ์ดักแมลงวันทั่วไป จะอยู่ในฟาร์ม / สวน / บริเวณรอบๆ บ้าน ซึ่งต้องใช้เหยื่อล่อในปริมาณพอสมควรทำให้มีกลิ่นรบกวน
   
  *- แก้วดักแมลงวันจึงออกแบบเพื่อลดข้อจำกัด และข้อเสียของอุปกรณ์ทั้งสามชิ้น  เพื่อให้ครอบคลุมถึงการใช้งานมากที่สุด -*
   
  back to top
  Copyright © 2009-2012 CatchPubFly. All Right Reserved.
     
     
    นึกถึงการจับแมลงวัน ต้องแก้วดักจับแมลงวัน PUB PUB