Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแมลงวัน
  "ข้อมูลทั่วไป"  
   
    แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่ตามชุมชนชนิดหนึ่ง มักจะกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์และเศษอาหาร ตามกองขยะ และชอบหากินเวลากลางวัน ไม่ชอบแสงแดดจัด รัศมีการหากินอยู่ในวงประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะของแมลงวันจะเป็นแมลงที่มีลำตัวขนาดเล็กถึงปานกลาง มีปีก 2 ปีก โดยทั่วไปคนจะรู้จักแมลงวันที่อยู่ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันของคน คือ แมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว แต่ความจริงยังมีแมลงวันอีกมากมายหลายชนิดเช่น แมลงวันหลังลาย ริ้นดำ ริ้นน้ำเค็ม ริ้นฝอยทราย เหลือบม้า และเหลือบกวาง โดยทั่วไปแล้วแมลงวันจะออกลูกเป็นไข่ และฟักเป็นหนอนแมลงวัน ดักแด้ จนกลายเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิตของแมลงวันตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวเต็มวัยกินเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 8-10 วัน และมีอายุไขประมาณ 14 -70 วัน
 
 
ชนิด ขนาด (ม.ม.) วางไข่ การแพร่พันธ์ สถานที่วางไข่ อายุไข/วัน ชื่อทางวิทยาศาสตร์
แมลงวันบ้าน 7 - 9 120 1 - 2 ครั้ง มูลสัตว์, สิ่งปฏิกูล, มูลฝอยเปียก, น้ำเสีย, สารอินทรีย์เน่าเปื่อยอื่นๆ 14 - 70 Musca domestica
แมลงวันหัวเขียว 8 - 11 9 – 10 ครั้ง 9 – 10 ครั้ง บนสิ่งสกปรกเน่าเหม็น, ซากสัตว์ 30 Chrysomya megacephala (Fabricius)
แมลงวันผลไม้ 8-10 หลายครั้ง หลายครั้ง ตัวเมียใช้อวัยวะวางไข่ (ovipositor) แทงเข้าไปในผลไม้ 25 - 30 Bactrocera dorsalis Hendel
 
 
Copyright © 2009-2012 CatchPubFly. All Right Reserved.
   
   
  นึกถึงการจับแมลงวัน ต้องแก้วดักจับแมลงวัน PUB PUB